mag.ing.aedif.

Brief info

Ovlašteni inženjer građevinarstva, ovlašteni voditelj projekta, inženjer gradišta, ovlašteni sudski vještak i procjenitelj nekretnina, koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja i u fazi izvođenja, stručnjak zaštite na radu, energetski savjetnik, predstavnik tvrtke RECRO ING. Višegodišnje iskustvo u izvođenju i vođenju radova projekata komunalno vodnih građevina u zemlji i inozemstvu, iskustvo u građenju stambenih i poslovnih građevina, projektiranju stambenih građevina, projektiranju komunalne infrastrukture, stručnom nadzoru građevinskih i obrtničkih radova te procjene vrijednosti nekretnina.

RECRO ING d.o.o. © 2024. Sva prava pridržana.

Site maintained by Hirens j.d.o.o.