Projektiranje gradnje

Nudimo projektiranje izgradnje u svim fazama, od prvotnih skica, idejnog projekta do svih potrebnih dozvola, sve sukladno najvišim standardima u branši i sukladno zakonskim propisima. Vršimo projektiranje u niskogradnji i visokogradnji.

Primarno razlikujemo 3 vrste projekta:

Idejno rješenje ili Idejni projekt prvi je korak u procesu projektiranja i temelj za daljnju izradu projekata.

Prije no što pristupimo izradi idejnog rješenja, moguće je zatražiti lokacijsku informaciju. Na temelju informacija iz Lokacijske informacije izrađuju se varijante idejnog rješenja, sve dok se ne usklade sve potrebe i želje investitora uz tehnički, funkcionalni i ekonomski aspekt gradnje.

Po usvajanju konačnog koncepta građevne, odnosno konačnog Idejnog rješenja / projekta, pristupa se ishođenju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koje je potrebujmo za izradu Glavnog projekta, na temelju kojeg ishodujemo građevinsku dozvolu.

Glavni projekt izrađuje se prema Idejnom rješenju / projektu. Glavni projekt se (ovisno vrsti objekta) sastoji od geodetskog, arhitektonskog, građevinskog (statika, fizika te hidroinstalacije), elektrotehničkog strojarskog projekta, elaborata zaštite od požara, elaborata zaštite na radu, elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom ovisno… Navedeni projekti moraju biti međusobno usklađeni, njima se daje tehničko rješenje građevine dokazuju uvjeti koje određena građevina mora zadovoljavati.

Izvedbeni projekt predstavlja osnovu za početak gradnje objekta.

Troškovnik je popis građevinsko-obrtničkih instalaterskih radova predmeta građenja objekta. Izradom troškovnika investitor planira troškove građenja, izvođač na temelju njega izdaje ponudu izvodi radove.

RECRO ING d.o.o. © 2024. Sva prava pridržana.

Site maintained by Hirens j.d.o.o.