Koliko vrijedi moja nekretnina?

Procjena vrijednosti nekretnine vrši se u 2 slučaja:

Nije bitno iz kojeg razloga Vam je procjena bitna, u svakom slučaju nudimo profesionalnu i kvalitetnu uslugu sukladno zakonskim propisima i ovlaštenjima.

Iako vlasnik nekretnine ima svoju predodžbu njene vrijednosti, tržišna vrijednost je često drugačija. Ukoliko mu procjena vrijednosti nije potrebna zbog obveze procjene od strane neke institucije tada može samostalno pokušati na temelju ponude i oglasnika utvrditi približnu vrijednost nekretnine. Ukoliko želi pouzdano i precizno utvrditi vrijednost nekretnine ili mu je procjena potrebna zbog neke institucije (banka, sud…) tada mora angažirati stručnu osobu.

Procjenu vrijednosti nekretnine provode ovlašteni stalni sudski vještaci i procjenitelji po Zakonu u procjeni vrijednosti nekretnina, a čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja. Oni su jedini službeno ovlašteni raditi procjene koje se koriste u službene svrhe.

RECRO ING d.o.o. © 2024. Sva prava pridržana.

Site maintained by Hirens j.d.o.o.