VIZIJA NOVOG PRISTUPA U GRADITELJSTVU - ESCROW-UGOVOR

Stanje u graditeljskom sektoru je alarmantno. Nedostatak kvalificirane radne snage generira niz problema koji se najčešće manifestiraju na samom Investitoru. Ponekad je situacija i obrnuta, za dobro odrađen posao Izvođač je uskraćen za svoj novac. Rezultat svega, uz čast iznimkama, je prihvaćanje nekvalitetne gradnje, dugotrajni sudski postupci, ili jednostavno izgubljen novac kojeg nemate od koga potraživati.

Dugogodišnjim iskustvom, svjedoci smo učestalih nekorektnih situacija i neuređenih odnosa među sudionicima u gradnji. Kao rješenje takvih, svima neželjenih situacija, u suradnji s našim partnerima počeli smo implementirati već poznati koncept Escrow ugovora u segmentu graditeljstva, na razini „malih“ investicija. Escrow ugovori već su poznati instrument kod realizacije velikih, međunarodnih i sličnih projekata, a čestu upotrebu imaju i kod uobičajene kupoprodaje nekretnina gdje kupac želi biti siguran da će prodavatelj izdati tabularnu ispravu koja će mu omogućiti upis u zemljišne knjige, a prodavatelj s druge strane želi biti siguran da će u tom slučaju dobiti novac.

IMPLEMENTACIJA ESCROW UGOVORA

Sudionici u gradnji, uz ostale, jesu:

Implementacija Escrow ugovora u konkretnom primjeru građenja izgleda ovako:

  1. Investitor, u čije ime se gradi građevina, a koji je za taj zahvat osigurao određena sredstva, ugovara posao s Izvođačem radova, s kojim se potpisuje Ugovor o građenju
  2. Investitor angažira Nadzornog inženjera s kojim potpisuje Ugovor o stručnom nadzoru
  3. Investitor, Izvođač i Nadzor usuglašavaju se o implementaciji Escrow modela, te potom Investitor odabire Escrow agenta. S Escrow agentom sastavlja se ugovor-zapisnik o preuzimanju i čuvanju novca, te se jasnodefiniraju svidokumenti, iznosi i slično, temeljem kojih će se sredstva isplaćivati prema Izvođaču radova i drugim sudionicima u gradnji
  4. Kreće izvođenje radova u skladu s potvrđenim glavnim projektom, građevinskom dozvolom i zakonskom regulativom
  5. Dokumenti temeljem kojih se vrši plaćanje izvedenih radova najčešće su privremene i okončane situacijekoje ovjerava Nadzorni inženjer, a predstavljaju stvarno izvedene radove do trenutka otpuštanja sredstva prema Izvođaču.Ovdje je ključno imati kvalitetnog Nadzornog inženjera koji će pratiti tijek i kvalitetu izvođenja radova

Escrow-ugovor je instrument osiguranja plaćanja u doslovnom značenju “čuvanje kod treće osobe dok stranke ne ispune neke uvjete“.

Radi nepovjerenja među strankama nameće se potreba za uvođenjem treće osobe, koja će djelovati kao svojevrstan posrednik u transakciji, tako da će se isplata za određene usluge izvršiti, odnosno predati predmet Escrow-a tek po ispunjenju ranije definiranih uvjeta.

Tvrtka RECRO ING nudi usluge savjetovanja i pomoć pri implementaciji Escrow ugovora u suradnji s najboljim i provjerenim javnobilježničkim uredima i bankama. Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na mail info@recroing.hr.

Tvrtka RECRO ING nudi usluge savjetovanja i pomoć pri implementaciji Escrow ugovora u suradnji s najboljim i provjerenim javnobilježničkim uredima i bankama. Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na mail info@recroing.hr.

RECRO ING d.o.o. © 2024. Sva prava pridržana.

Site maintained by Hirens j.d.o.o.